Theatersterren

Als stichting De Talentstrateeg ondersteunen wij mensen die hun artistieke talenten inzetten voor de samenleving en zo inclusiviteit en participatie bevorderen. Theatersterren is zo’n project dat wij van harte ondersteunen. 

Job van der Wal en Thessa Koops hebben een grote passie voor danstheater maken én mensen met een verstandelijke beperking. Beiden hebben producties begeleid als dans/theaterdocent waarin samen met deelnemers een voorstelling zijn gemaakt. Zij hebben de kracht ervaren van samen met mensen met een beperking creëren. Ze hebben de impact gezien die dat heeft op deelnemers op het vlak van zelfvertrouwen, sociale skills en motorische ontwikkeling. Dat willen ze graag in dit project naar een hoger niveau tillen. Een danstheatervoorstelling maken met en voor mensen met een verstandelijke beperking in verschillende steden in Nederland.  

De afgelopen twee jaar zijn een heel zware tijd geweest voor mensen met een verstandelijke beperking. Corona zorgde voor veel isolement, gevoelens van eenzaamheid, maar vooral bracht het veel onduidelijkheid en verwarring en ontregelde het de structuur weer veel mensen baat bij hebben. Na een onderzoek in de sector was vooral de boodschap; “maak iets moois, plezierigs, luchtigs en vrolijks met ons. Zodat we weer even samen kunnen genieten.” Nou, dat is wel aan hen besteed.  

Theatersterren werkt samen met 5 instellingen in de gehandicaptenzorg. Het eindproduct is een danstheatervoorstelling waarin verschillende kunstvormen een plek krijgen. Dans, drama, toneel en pantomime. Humor en plezier krijgt een centrale plek in de voorstelling. Het educatieve thema van de voorstelling is: Delen. Delen is voor veel mensen met een verstandelijke beperking een uitdaging. Wanneer is delen wel goed en wanneer niet?  

Ze gaan dit project als pilot uitvoeren in Den Haag, Gouda, Vlissingen en Alphen aan den Rijn.

Voor meer info zie: www.theatersterren.nl

Opgehaald: 37.000 euro