Statutaire doelstelling:
Stichting De Talentstrateeg heeft als doel het bevorderen van Nederlands talent op het gebied van kunst en muziek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Visie:

Wij willen een platform en adviesorgaan zijn voor jong talent op het gebied van kunst en muziek.


Mensvisie:

Elk mens is kostbaar en heeft potentieel gekregen om deze wereld mooier te maken.  Wij ontwikkelen graag dat potentieel en hebben daarbij aandacht voor de impact van inspiratie en de helende kracht die kunst kan voortbrengen.


Missie:

Het bevorderen van Nederlands talent door middel van advies, promotie en praktische ondersteuning. Op die manier kunnen jonge mensen hun talent ontdekken en de kans krijgen te schitteren.


Contactgegevens:

Stichting De Talentstrateeg
info@detalentstrateeg.nl
06-11985537 (Wilbert)

Postadres:
Laan van Kernhem 155
6718 HR Ede

Bezoekadres:
Voltastraat 4
6716 AJ Ede

Bestuur:

РJair Sagstr̦m
– Jesse Molenhuis
– IJme ten Wolde


Financiering:

De financiering van dit werk zal plaatsvinden vanuit donaties van Nederlandse vermogensfondsen en giften van particulieren. Binnen ons team is er veel kennis op het gebied van fondsenwerving. Wij willen deze kennis inzetten ter ondersteuning van onze doelstellingen. Ook willen we kijken of we in aanmerking kunnen komen voor subsidie van de lokale, provinciale of nationale overheid.


Beloningsbeleid:
 De bestuurders krijgen geen beloning voor het uitvoeren van hun bestuurstaken, zoals vergaderen en representatie van de stichting. Wel is er incidenteel een vrijwilligersvergoeding voor gemaakte kosten.


Geen winstoogmerk:
Stichting De Talentstrateeg heeft geen winstoogmerk.


KvK-nummer:
73994170
RSIN:  859736635