Contactgegevens:
Stichting De Talentstrateeg
Jagermeester 28
6713 KH Ede

Contactpersoon:
Laura Mukrab
info@detalentstrateeg.nl

Bestuur:
Voorzitter: Jair Sagström
Secretaris: Laura Mukrab
Penningmeester: Wilbert de Goei

Financiering:
De financiering van dit werk zal plaatsvinden vanuit donaties van Nederlandse vermogensfondsen en giften van particulieren. Binnen ons team is er veel kennis op het gebied van fondsenwerving. Wij willen deze kennis inzetten ter ondersteuning van onze doelstellingen. Ook willen we kijken of we in aanmerking kunnen komen voor subsidie van de lokale, provinciale of nationale overheid.

Beloningsbeleid:

De bestuurders krijgen geen beloning voor het uitvoeren van hun bestuurstaken, zoals vergaderen en representatie van de stichting.

Geen winstoogmerk:
Stichting De Talentstrateeg heeft geen winstoogmerk.

KvK-nummer: 73994170
RSIN:  859736635

Statutaire doelstelling:
Stichting De Talentstrateeg heeft als doel het bevorderen van Nederlands talent op het gebied van kunst en muziek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie: 
Wij willen een platform en adviesorgaan zijn voor jong talent op het gebied van kunst en muziek.
 

Missie:
Het bevorderen van Nederlands talent door middel van advies, promotie en praktische ondersteuning. Op die manier kunnen jonge mensen hun talent ontdekken en de kans krijgen te schitteren.

Operationele doelstellingen

Onze operationele doelstellingen zijn voor de komende drie jaar (2019-2021) als volgt:

1.     Het opzetten van een online promotie platform waar veelbelovend talent gratis of tegen een zeer laag tarief aan het grote publiek kan worden voorgesteld.

2.    Het klaarmaken van een informatiepakket voor jong veelbelovend talent. Hierin zal informatie te vinden zijn over marketing, publishing, fondsenwerving, crowdfunding, promotie, distributie, boekingen, etc.

3.     Het aanbieden van gratis advies-/begeleidingsgesprekken met als doel talentontwikkeling waardoor jong talent zich gesteund voelt en door onze informatie sterker in de schoenen staat.

4.    Het ontwikkelen van online trainingsmateriaal waarbij de nadruk zal liggen op een stuk persoonlijk leiderschap gerelateerd aan de kunst- en muziekwereld. Dit materiaal zal openlijk aangeboden worden aan een breed publiek. Onze streven is om artiesten toe te rusten tot personen die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen en zo kunnen schitteren in de samenleving.

5.    Het mogelijk maken van projecten van veelbelovende artiesten door hen advies en praktische ondersteuning te bieden, zodat zij met hun projecten de maatschappij positief beïnvloeden. Onder positieve beïnvloeding verstaan wij: Het bevorderen van de sociale cohesie, participatie, gelijkheid en rechtvaardig handelen. Kunst verbindt en zet aan tot nadenken over de samenleving en de onderlinge verhoudingen.