Statutaire doelstelling:
Stichting De Talentstrateeg heeft als doel het bevorderen van Nederlands talent op het gebied van kunst en muziek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Visie:

Wij willen een platform en adviesorgaan zijn voor jong talent op het gebied van kunst en muziek.


Missie:

Het bevorderen van Nederlands talent door middel van advies, promotie en praktische ondersteuning. Op die manier kunnen jonge mensen hun talent ontdekken en de kans krijgen te schitteren.


Contactgegevens:

Stichting De Talentstrateeg
Jagermeester 28
6713 KH Ede


Bestuur:

– Jair Sagström
– Jesse Molenhuis
– IJme ten Wolde


Financiering:

De financiering van dit werk zal plaatsvinden vanuit donaties van Nederlandse vermogensfondsen en giften van particulieren. Binnen ons team is er veel kennis op het gebied van fondsenwerving. Wij willen deze kennis inzetten ter ondersteuning van onze doelstellingen. Ook willen we kijken of we in aanmerking kunnen komen voor subsidie van de lokale, provinciale of nationale overheid.


Beloningsbeleid:

De bestuurders krijgen doorgaans geen beloning voor het uitvoeren van hun bestuurstaken, m.u.v. Dhr. ten Wolde. Hij krijgt een vrijwilligersvergoeding voor zijn inzet voor de stichting.


Geen winstoogmerk:
Stichting De Talentstrateeg heeft geen winstoogmerk.


KvK-nummer:
73994170
RSIN:  859736635