Luctor et emergo

Simson, hij stond in het voorprogramma van Ali B en bereikt jaarlijks
een paar duizend jongeren met zijn krachtige straatpoëzie. Hiphop is de
muziekstijl die hij hanteert om jongeren na te laten denken over het
leven. Nu is zijn verlangen om op diverse plaatsen in Nederland, met
jongeren uit jongerencentra en scholen, een gezamenlijk project neer te
zetten. Hij wil deze jongeren een positieve ervaring meegeven door hen
te stimuleren om met hun talenten aan de slag te gaan. Deze ervaring zal
hun perspectief positief beïnvloeden en hoop geven voor de toekomst.
Luctor et Emergo wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van diverse
Fondsen en kan om die reden kostenloos worden aangeboden aan
geïnteresseerde jongerencentra en scholen. Dit project is ook zeer
geschikt als aanvulling op reeds lopende Hiphop-/muziek-/Nederlandse
taal-projecten binnen jongerencentra en scholen.

Luctor et emergo
‘Straatpoëzie voor jongeren die worstelen met problemen in hun leven.’
Met die missie voor ogen is Jan-Jelte de Vries (Artiestennaam: Simson)
aan de slag gegaan om jongeren een positieve ervaring te geven. Dit doet
hij door hen een ander perspectief te bieden. Na een eigen worsteling
is hij nu iemand die openhartig anderen meeneemt in een reis langs
gedachten en gevoelens. Hiphop is zijn uitingsvorm.

Doel project
Het doel van het project “Luctor et Emergo” is om door middel van een
“Luctor et Emergo – Hiphop Traject” jongeren een creatieve shift te
laten maken van een eventueel slachtoffer die worstelt met het leven
naar een persoon die zijn worsteling erkent, deze benoemd door het uiten
van gevoelens en vervolgens positieve kennis, vaardigheden en
ervaringen opdoet door zich ondernemend op te stellen.
Als jongeren hun eigen ondernemingskracht ontdekken en deze positief
weten in te zetten is er veel gewonnen en kunnen zij de kracht vinden om
boven hun problemen uit te komen. Het stimuleren van ondernemerschap
wordt binnen dit project vormgegeven door het maken van raps en indien
gewenst het organiseren van een gezamenlijk concert. Simson geloofd dat
de jongeren die deze shift maken en ontdekken hoe zij hun talenten
positief in kunnen zetten, vervolgens een voorbeeld zullen zijn voor
anderen waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

Doelgroep
In het algemeen ligt de focus op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar
die van hiphop houden. Hier kunnen 2 sub-categorieën in gemaakt worden:
1. Simson wil jongeren bereiken die worstelen in het leven, geen
richting hebben en uit dreigen te vallen. Juist voor deze jongeren heeft
hij een hart. Deze groep van ‘dropouts’ bedraagt ongeveer 5% van de
jongerenpopulatie en is regelmatig betrokken bij een jongerencentrum.
2. Jongeren die als rapper aan de slag willen. Simson wil hen uitdagen
om verantwoordelijkheid te nemen voor de invloed die zij middels hun
teksten uitoefenen. Niet moralistisch of betuttelend maar uitdagend
omdat het zoveel mooier is om je talenten in te zetten voor iets goeds.

Daarnaast is dit project ook voor scholen zeer geschikt om aan
volledige klassen van VMBO tot Gymnasium aan te bieden. Het op een
andere manier aan een product werken dan de leerlingen wellicht gewend
zijn haalt hen uit hun comfortzone, waardoor andere processen in de klas
ontstaan dan tijdens een “gewone” les. Afhankelijk van het niveau van
de leerlingen worden de lessen aangepast op hun leerbehoeften. Daarnaast
heeft Simson ook ervaring met gemengde klassen en is hij in staat om on
the spot op de individuele leerlingen in te spelen. Regelmatig krijgt
hij terug van leerlingen die van zichzelf niet direct iets met hiphop
hebben, dat zij de workshops leuker vonden dan van te voren verwacht.

Projectplan
Het ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ is een traject van 3 dagdelen. lk deel heeft een tijdsspanne van 3-4 uur. Tussen de dagdelen moet zo`n 3-4 weken tijd zitten. Van begin tot eind duurt een traject maximaal 2 tot 3 maanden. Een uitgebreid projectplan met alle praktische details kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@simsonhiphop.nl
Als toevoeging aan het programma wil Simson samen met de jongeren kijken of ze een lokale rapper, die goed bekend staat, kunnen uitnodigen voor een afsluitend optreden met de deelnemers. Zo staat deze “lokale held” op de avond ook op het podium als een voorbeeld voor de deelnemers en geeft dit tevens meer kans op een grotere publieksopkomst. Ook biedt dit weer netwerkmogelijkheden voor zowel het jongerencentrum/ de school, als de deelnemers van het project.

Op maat gemaakt traject
Natuurlijk kan een ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ helemaal op maat gemaakt worden. In de meest uitgeklede vorm kan dit als eenmalige workshop van 3,5 uur. Voorkeur blijft echter wel uitgaan naar een traject van 3 dagdelen.

Wensen betreffende afnemers
Uiteraard werkt elk jongerencentrum en elke school vanuit een eigen missie en visie en onderhoud van daar uit contact met hun doelgroep/leerlingen. Om die reden wordt dan ook benadrukt dat dit project in nauw overleg met de betreffende jongerencentra en scholen wordt uitgevoerd en Simson open staat voor specifieke input van de betreffende organisatie.

Interesse in afname van Luctor et Emergo?
Heeft uw organisatie interesse in het afnemen van Luctor et Emergo? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via info@simsonhiphop.nl. Simson kijkt graag met u naar de mogelijkheden in uw regio.

New Memories

Kwaliteit van leven is belangrijk, zeker ook voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Helaas kampen veel mensen op hun oude dag met lichamelijke en geestelijke klachten. Zo hebben veel ouderen pijn, slapen slecht of zijn dementerend. In verpleeg- en verzorgingshuizen is er niet altijd ruimte om extra zorg te verlenen, waardoor ouderen vaak te weinig bewegen. Daarnaast is met name dementie een pijnlijk en moeilijk proces, ook voor de omgeving.
Daarom willen Thessa Koops en Sjoerd Wijn, vanuit Stichting De Talentstrateeg een pilot project starten: ‘New Memories’, dansen met ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. New Memories is een dansvoorstelling met een aantal acts gebaseerd op dansstijlen, muziek en kostuums uit de jaren ’20-’60.

Deze voorstelling wordt opgevolgd door een interactieve sessie waaraan de bewoners deel kunnen nemen. Samen gaan ze (sterk vereenvoudigd) met Sjoerd en Thessa de dansstijl dansen. Daarnaast wordt de voorstelling aangevuld met een dansstuk dat wordt gedanst door dansers uit dansscholen van de betreffende steden waar we dit pilot project zullen uitvoeren: Den Haag, Rotterdam en Gouda.
New Memories wil ervoor zorgen dat ouderen met en zonder een dementie letterlijk in beweging komen op een manier die voor hen herkenbaar, plezierig en veilig is. Door gebruik te maken van muziek en herkenbare bewegingen van het lichaam willen Thessa en Sjoerd oude herinneringen oproepen. Zo willen ze ouderen met een dementie cognitief prikkelen, mooie herinneringen laten ophalen en hun kwaliteit van leven positief beïnvloeden. Waar het contact soms moeizaam is, omdat het spreken met elkaar ingewikkelder wordt, kan samen bewegen en plezier hebben de ouderen en de mantelzorgers mooie nieuwe herinneringen geven.

Daarnaast willen ze in de stad verbinding creëren tussen amateurdansers en de ouderenzorg. De gastdansers kunnen zien en ervaren hoe hun hobby kan bijdragen aan het welzijn van ouderen.

Als stichting staan wij volledig achter dit project. Wij ondersteunen artiesten en helpen hen om hun creatieve loopbaan vorm te geven. Dit is een prachtig project waar kunst en cultuur ten goede komt aan een speciale en mooie doelgroep. Wij zijn erg enthousiast over het project en over de initiatiefnemers Sjoerd en Thessa. Zij hebben hart voor de doelgroep en hebben de juiste kwaliteiten in huis om dit project te laten slagen.

Theater-taal project "Taka Tuka"

Iedere maandagavond komt een groep jongeren samen in wijkcentrum Waterkracht. Na het samen koken van een maaltijd volgt een theaterles. In de lessen ligt de nadruk op taal: voor Nederlandse jongeren om jezelf te leren uit te drukken en te presenteren, voor jongeren die nog niet zolang in Nederland zijn om de taal op een speelse manier eigen te maken. Initiatiefnemer Inès Kok: ‘Taka Tuka is een eiland waar jongeren zich even op kunnen terug trekken om plezier te hebben, vrienden te maken en persoonlijk te groeien. Er komen hier jongeren van allerlei achtergronden die elkaar vinden in spel en muziek. De verschillen leveren veel grappige gesprekken op en ik zie ze elke week een beetje losser worden.’ www.verzien.nl/takatuka en www.instagram.com/taka_tuka_zutphen/ (voor foto’s).

Door een groep enthousiaste jongeren word ik verwelkomd. De hartelijkheid is verwarmend. Als bestuurder binnen Stichting de Talentstrateeg ben ik op bezoek bij project Taka Tuka. Voor mij als bestuurder is het altijd mooi om de projecten te bezoeken die we door samenwerking hebben weten te realiseren. In dit geval was dat de samenwerking met jongerenwerker en theatermaker Inès Kok.

Inès Kok, de projectleider en initiatiefnemer binnen dit project, nodigt ons uit voor een maaltijd. Een Afghaans ontbijt dat we als diner voorgeschoteld krijgen. Het ruikt al heerlijk. Ik ben benieuwd. Het eten dat klaargemaakt is door de jongeren smaakt goed. De gezellige sfeer maakt de maaltijd zeer aangenaam. Het is één groep van Nederlandse jongeren en jongeren die naar ons land gevlucht zijn. Ze vertellen heel open over hun leven. Al luisterend naar één van de verhalen realiseer ik mij dat de jonge man waar ik mee praat de tocht over de Middellandse Zee maar nauwelijks heeft overleefd. De dankbaarheid voor het feit dat hij nog leeft is van zijn gezicht af te lezen.

Ik ben blij dat het leven van deze enthousiaste en levenslustige jongere gespaard is gebleven, dat hij nu veilig is. Hopelijk blijft dat zo. Hij is hier helemaal alleen in Nederland, maar zo zegt hij: “Ik heb in deze groep een familie gevonden.” Deze woorden zetten mij aan het denken. Ik ben trots op onze projectwerker die zich inzet voor deze jongeren en ze een thuis geeft.
Vervolgens is er een fotomoment met de Rabobank. Toch mooi dat de lokale Rabobank op deze avond 5.000 euro komt uitreiken. Zij ondersteunen van harte dit project. Dit doen ze samen met diverse andere fondsen, waaronder bijvoorbeeld het Oranje Fonds en Gemeente Zutphen. Met elkaar het verschil maken en je inzetten voor een mooie samenleving, dat voelt toch erg goed.

(Geschreven door Wilbert de Goei)


Theaterproductie: "Tiggeljong"

De theaterpoductie Tiggeljong is naar onze mening zeer goed verlopen. Inès, de theatermaker en onze projectleider heeft het hele project als positief ervaren. Vooral de onderlinge sfeer sprong er voor haar uit. Het samenwerken in dit theaterproject heeft mensen bij elkaar gebracht en dat is mooi om mee te maken.

Het publiek was onder de indruk en de vier voorstellingen waren uitverkocht. In totaal bezochten er bijna 300 personen de voorstellingen. Jan Bos de schrijver van het boek Tiggeljong complimenteerde Inès voor de goede weergave van zijn boek en ook zijn dochter reageerde enthousiast. Dit is een groot compliment. Ook voormalige arbeiders in de steenhoven fabriek vonden het een mooi en herkenbaar theaterstuk.

Vanuit de media kreeg dit project niet alleen aandacht van lokale bladen als “de Zutphense Koerier” en “Contact Zutphen- Warnsveld” maar ook “Dagblad van het Noorden”, “Noorderkrant” en de “Groningerkrant” besteden er aandacht aan. We merken dat de lokale geschiedenis voor veel mensen belangrijk is en dat het aandacht verdient.