Nuffe Tantes vieren feest!

Stichting De Talentstrateeg geniet een Culturele ANBI status, hierdoor geldt het volgende:

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (Bron Rijksoverheid)

Reeds toegezegd: 28.015 euro (dit bedrag wordt regelmatig geüpdate)

Niet voor elk kind...

Niet voor elk kind is het vanzelfsprekend om deel te nemen aan sociale activiteiten, sport en spel, of bijvoorbeeld een theatervoorstelling. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom dat zo is. Een daarvan is ziekte van een kind. Een andere belangrijke oorzaak is armoede. Voor zowel kinderen met een ernstige ziekte als kinderen die te maken hebben met armoede willen wij ons inzetten.

Als Stichting De Talentstrateeg steunen wij culturele initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie en participatie in de samenleving. De Nuffe Tantes, Roosje en Greetje, (Irene Schouten en Floor van der Poort) maken al ruim 7 jaar kindertheater. In hun nieuwe voorstelling Nuffe Tantes Vieren Feest willen zij met kwetsbare kinderen, zowel grote als kleine, dingen in het leven vieren. Met kinderen die niet hun eigen kinderfeestje kunnen organiseren, door ziekte of te weinig geld. Of niet naar andermans feestje kunnen om diezelfde reden.

Met hun nieuwe voorstelling, in combinatie met hun al eerder gerealiseerde voorstelling (De Glamping op de Camping Vakantieshow!), laten de Nuffe Tantes kinderen deze harde realiteit even vergeten! Hiermee kunnen zij op een bijzondere en onvergetelijke manier iets toevoegen aan de kwaliteit van leven. Daarbij staan de Nuffe Tantes voor inclusiviteit. Tijdens hun kleurrijke feest maken zij geen onderscheid tussen ziek of gezond, arm of rijk. Een kind is gewoon ‘kind’.

Met deze voorstelling willen de Nuffe Tantes 15 keer in (kinder)ziekenhuizen in Nederland gaan spelen, 10 keer voor kinderfeestjes en 20 keer optreden tijdens de zomervakantieweken van 2024 en 2025 voor kinderen tussen de 4-12 jaar die onder de armoedegrens leven. De ruim 40 optredens zullen met name plaatsvinden in de noordelijke provincies (Friesland, Drenthe en Groningen) maar ook in steden als: Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Maasluis, Vlaardingen, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Tilburg en Den Bosch.

Om dit te realiseren is er 72.000 euro aan fondswervingsgelden nodig waarvan 20.000 euro voor een busje waarmee o.a. het decor vervoerd kan worden. Helpt u mee?