FreedomCreators

Vanuit Stichting De Talentstrateeg willen we graag jongeren helpen om door middel van creatieve werkvormen zowel hun talent verder te ontwikkelen als te leren hun gevoel op een positieve manier te uiten. Ook willen we jongeren helpen hun creatieve talent in te zetten voor anderen in de samenleving.  

Als stichting zijn we al enkele jaren bezig met het begeleiden van creatief talent en dan vooral creatief talent dat zich inzet voor sociaal maatschappelijke doelen. Succesvol wisten we mooie projecten te realiseren: van dansen met dementerende ouderen tot theatervoorstellingen voor chronisch zieke kinderen. Door dit werk staan we in goed contact met veel creatieve professionals die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving. Voor de één is dat jongeren inspireren en activeren, voor de ander is dat de mentale gezondheid bevorderen en voor weer een ander is dat zich inzetten voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie.

 

Hoofddoelstelling 
Het coachen en begeleiden van 24 jongeren in zowel hun creatieve talent als in hun persoonlijke missie, zodat deze jongeren door middel van hun creatieve talent op een positieve manier een bijdrage leveren aan de samenleving en deze weer een stukje mooier maken.  

 

Subdoelstellingen voor de jongeren

  • Jongeren leren op een gezonde en gebalanceerde manier hun talent te ontwikkelen zonder dat dit ten koste gaat van henzelf of hun omgeving.  Ze leren over toewijding en over grenzen stellen.  

  • Jongeren leren het verschil tussen succes hebben en van betekenis zijn. Ze leren hoe zij hun talent kunnen inzetten voor anderen. 

  • Jongeren leren door samenwerkingsopdrachten meer over het vinden van een goed “reisgezelschap”. 

  • Jongeren leren duidelijk hun persoonlijke missie te verwoorden zodat zij met een heldere focus hun talent kunnen inzetten.  

 

Subdoelstellingen voor de organisatie

  • Vanuit een gezamenlijk besef helpen de coaches elkaar om de ideeën van de talentvolle jongeren centraal te zetten en te ondersteunen. Bijsturing van de jongeren vindt plaats als de jongeren zich buiten de kaders begeven. De subdoelstellingen verwoord voor de jongeren functioneren als deze kaders.  

  • Dit traject vormt de basis voor een gezamenlijk lange termijn traject waarin we jong talent op een gezonde manier kunnen trainen en kunnen helpen om hun artistieke carrière vorm te geven.  

Voor meer info zie: www.freedomcreators.nl

Opgehaald: 48.000 euro