Luctor et Emergo

Simson, hij stond in het voorprogramma van Ali B en bereikt jaarlijks een paar duizend jongeren met zijn krachtige straatpoëzie. Hiphop is de muziekstijl die hij hanteert om jongeren na te laten denken over het leven. Nu is zijn verlangen om op diverse plaatsen in Nederland, met jongeren uit jongerencentra en scholen, een gezamenlijk project neer te zetten. Hij wil deze jongeren een positieve ervaring meegeven door hen te stimuleren om met hun talenten aan de slag te gaan. Deze ervaring zal hun perspectief positief beïnvloeden en hoop geven voor de toekomst. Luctor et Emergo wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van diverse fondsen en kan om die reden kostenloos worden aangeboden aan geïnteresseerde jongerencentra en scholen. Dit project is ook zeer
geschikt als aanvulling op reeds lopende Hiphop-/muziek-/Nederlandse taal-projecten binnen jongerencentra en scholen.

Luctor et emergo
‘Straatpoëzie voor jongeren die worstelen met problemen in hun leven.’ Met die missie voor ogen is Jan-Jelte de Vries (Artiestennaam: Simson) aan de slag gegaan om jongeren een positieve ervaring te geven. Dit doet hij door hen een ander perspectief te bieden. Na een eigen worsteling is hij nu iemand die openhartig anderen meeneemt in een reis langs gedachten en gevoelens. Hiphop is zijn uitingsvorm.

Doel project
Het doel van het project “Luctor et Emergo” is om door middel van een “Luctor et Emergo – Hiphop Traject” jongeren een creatieve shift te laten maken van een eventueel slachtoffer die worstelt met het leven
naar een persoon die zijn worsteling erkent, deze benoemd door het uiten van gevoelens en vervolgens positieve kennis, vaardigheden en ervaringen opdoet door zich ondernemend op te stellen. Als jongeren hun eigen ondernemingskracht ontdekken en deze positief weten in te zetten is er veel gewonnen en kunnen zij de kracht vinden om boven hun problemen uit te komen. Het stimuleren van ondernemerschap wordt binnen dit project vormgegeven door het maken van raps en indien gewenst het organiseren van een gezamenlijk concert. Simson geloofd dat de jongeren die deze shift maken en ontdekken hoe zij hun talenten positief in kunnen zetten, vervolgens een voorbeeld zullen zijn voor anderen waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

Doelgroep
In het algemeen ligt de focus op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die van hiphop houden. Hier kunnen 2 sub-categorieën in gemaakt worden:

  •  Simson wil jongeren bereiken die worstelen in het leven, geen richting hebben en uit dreigen te vallen. Juist voor deze jongeren heeft hij een hart. Deze groep van ‘dropouts’ bedraagt ongeveer 5% van de
    jongerenpopulatie en is regelmatig betrokken bij een jongerencentrum.
  • Jongeren die als rapper aan de slag willen. Simson wil hen uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor de invloed die zij middels hun teksten uitoefenen. Niet moralistisch of betuttelend maar uitdagend
    omdat het zoveel mooier is om je talenten in te zetten voor iets goeds.

Daarnaast is dit project ook voor scholen zeer geschikt om aan volledige klassen van VMBO tot Gymnasium aan te bieden. Het op een andere manier aan een product werken dan de leerlingen wellicht gewend zijn haalt hen uit hun comfortzone, waardoor andere processen in de klas ontstaan dan tijdens een “gewone” les. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen worden de lessen aangepast op hun leerbehoeften. Daarnaast heeft Simson ook ervaring met gemengde klassen en is hij in staat om on the spot op de individuele leerlingen in te spelen. Regelmatig krijgt hij terug van leerlingen die van zichzelf niet direct iets met hiphop hebben, dat zij de workshops leuker vonden dan van te voren verwacht.

Projectplan
Het ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ is een traject van 3 dagdelen. Elk deel heeft een tijdsspanne van 3-4 uur. Tussen de dagdelen moet zo`n 3-4 weken tijd zitten. Van begin tot eind duurt een traject maximaal 2 tot 3 maanden. Een uitgebreid projectplan met alle praktische details kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@simsonhiphop.nl

Als toevoeging aan het programma wil Simson samen met de jongeren kijken of ze een lokale rapper, die goed bekend staat, kunnen uitnodigen voor een afsluitend optreden met de deelnemers. Zo staat deze “lokale held” op de avond ook op het podium als een voorbeeld voor de deelnemers en geeft dit tevens meer kans op een grotere publieksopkomst. Ook biedt dit weer netwerkmogelijkheden voor zowel het jongerencentrum/ de school, als de deelnemers van het project.

Op maat gemaakt traject
Natuurlijk kan een ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ helemaal op maat gemaakt worden. In de meest uitgeklede vorm kan dit als eenmalige workshop van 3,5 uur. Voorkeur blijft echter wel uitgaan naar een traject van 3 dagdelen.

Wensen betreffende afnemers
Uiteraard werkt elk jongerencentrum en elke school vanuit een eigen missie en visie en onderhoud van daar uit contact met hun doelgroep/leerlingen. Om die reden wordt dan ook benadrukt dat dit project in nauw overleg met de betreffende jongerencentra en scholen wordt uitgevoerd en Simson open staat voor specifieke input van de betreffende organisatie.

Interesse in afname van Luctor et Emergo?
Heeft uw organisatie interesse in het afnemen van Luctor et Emergo? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via info@simsonhiphop.nl. Simson kijkt graag met u naar de mogelijkheden in uw regio.